درباره ما

درباره سلامت دی

هدف و چشم انداز

هدف : رعایت کامل منشور حقوق بیمار و ارائه با کیفیت ترین خدمات درمانی با حداقل قیمت و بهترین کادر پزشکی و درمانی

 

شرکت پزشکی-پرستاری سلامت دی با مجوز رسمی از وزارت بهداشت‚ درمان و آموزش پزشکی و با هدف ارائه با کیفیت ترین خدمات درمانی با حداقل قیمت و بهترین کادر پزشکی و درمانی تاسیس شده است. بدیهی است این شرکت با رعایت کامل قوانین و پایبندی به اصول اخلاقی تمامی خدمات تخصصی و عمومی پزشکی و درمانی را در منزل به متقاضیان محترم ارائه می دهد.

درباره ما

با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و مکانیزه و اینترنتی شدن سبک زندگی زمان از اهمیت بالاتری از قبل برخوردار می باشد‚ از طرف دیگر رشد روز افزون بیماری های تمدن و افزایش متوسط سن جمعیت کشور عزیزمان ایران نیاز به خدمات درمانی را بیش از گذشته پر رنگ می نماید. بدیهی است که تمای افراد جامعه به دلایلی از قبل زمان کم‚ بیماری های خاص‚ عدم توانایی در جابجایی‚ شیوع بیماری های همه گیر‚ عدم تمایل فرد به حضور در مکان های درمانی و … قادر به مراجعه به مراکز درمانی از قبیل بیمارستان ها‚ کلینیک ها‚ مطب پزشکان محترم و … نمی باشند‚ لذا شرکت پزشکی-پرستاری سلامت دی تمامی خدمات درمانی را که در سایت موجود می باشد در منزل یا هر جای دیگری که مراجعین محترم حضور دارند با بالاترین کیفیت ارائه می دهد. در واقع شرکت پزشکی_پرستاری سلامت دی بیمارستانی مجازی است که مراجعین محترم می توانند در هر زمان از شبانه روز از خدمات تخصصی و عمومی درمانی ارائه شده توسط این شرکت بهره مند شوند