گروه فوق تخصصی پزشکی

گروه فوق تخصصی پزشکی

شرکت پزشکی-پرستاری سلامت دی با حضور پزشکان محترم فوق تخصص‚ متخصص و عمومی با تجربه و سوابق کاری درخشان در مراکز و بیمارستان های معتبر و درجه یک اقدام به تشکیل یک گروه تخصصی ویزیت در منزل کرده است.

تخصص ها شامل تمامی تخصص های داخلی‚ قلب‚ اورولوژی‚ زنان و زایمان‚ نفرولوژی‚ روماتولوژی‚انکولوژی‚ بیهوشی‚ عفونی و… و بنابر نیاز بیماران محترم می باشد.