دارو و تجهیزات

دارو و تجهیزات

با توجه به زمان بر بودن تهیه تجهیزات بیمارستانی مورد نیاز برای بیماران توسط همراهان محترم و حتی در برخی موارد عدم آگاهی ایشان در مورد انواع تجهیزات و برند های مختلف با هزینه ها و کارایی های متفاوت شرکت پزشکی پرستاری سلامت دی با حضور مهندسان با تجربه تجهیزات پزشکی تمامی تجهیزات مورد نیاز بیماران محترم را از تجهیزات تخصصی و پیچیده  مانند: دستگاه تنفس مصنوعی مانیتور‚ تخت آی سی یو و تخت ساده‚ دستگاه اکسیژن ساز‚ دستگاه ساکشن و… تا تجهیزات ساده مانند دستگاه فشار‚ تخت معمولی‚ کپسول اکسیژن و … را  با قیمت مناسب و پس از هماهنگی با پزشک معالج محترم تهیه و ارسال می نماید.

در زمینه دارویی نیز تمامی داروهای مورد نیاز بیماران گرامی پس از تجویز توسط پزشک معالج محترم تمامی داروهای مورد نیاز بیماران گرامی تهیه و برای ایشان ارسال می گردد.