پرستاری و مراقبت

پرستاری و مراقبت

گروه تخصصی پرستاری شرکت پزشکی پرستاری سلامت دی با حضور پرستاران با تجربه و دارای تحصیلات عالی دانشگاهی و سوابق درخشان کاری در بخش های مختلف از جمله آی سیو و سی سی یو بیمارستان های درجه یک و معتبر و نیز با حضور کادر با تجربه کمک بهیاری با مدارک مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت شبانه روزی تمامی خدمات پرستاری را به بیماران محترم در منزل ارائه میدهند.

  • تجهیز اتاق تخصصی آی سی یو و سی سی یو در منزل با تمامی تجهیزات و حضور پرستاران ویژه بر بالین بیمار به صورت شبانه روزی

 

  • ارائه تمامی خدمات پرستاری در منزل شامل سونداژ‚ تزریقات مختلف وریدی و عضلانی و زیر جلدی‚ سرم درمانی‚ بخیه زدن و کشیدن بخیه‚ پانسمان و …

 

  • مراقبت از بیمار با حضور کمک بهیاران با تجربه در صورت نیاز