رادیولوژی و آزمایشگاه

رادیولوژی و آزمایشگاه

  • انجام تخصصی خدمات تصویربرداری در منزل با حضور کارشناسان رادیولوژی به صورت شبانه روزی و نیز در موارد اورژانسی.
  • انجام تخصصی انواع سونوگرافی شکم و لگن‚ ریه‚ داپلر و … با حضور متخصصین رادیولوژی.
  • نوبت گیری و انجام ام آر ای ( MRI ) و سی تی اسکن در مراکز معتبر تصویربرداری با سرویس اختصاصی و بدون اتلاف وقت برای بیماران محترم.
  • نمونه گیری از بیماران محترم در منزل و انجام کلیه آزمایشات در بهترین آزمایشگاه ها و ارسال جواب برای بیماران گرامی.
  • بررسی کامل بدن با دستگاه Advanced Body Scan  در منزل ( آنالیز کلی بدن و نتایج قابل مشاهده بصورت زنده)