سارا خدابخشی

درباره سارا

کارشناسی ارشد پرستاری

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
2006 دکتری دانشگاه تهران
2010 دکتری دانشگاه یزد

تجربیات:

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
2007 - 2008 پرستار پزشک خورشید

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
دوشنبه 14:00 - 17:00 تهران
شنبه 14:00 - 17:00 تهران